Μεταλλικές – Σύμμικτες Κατασκευές

 • Ανάλυση γραμμικών ή μικτών φορέων στο επίπεδο ή στο χώρο.
 • Απεριόριστο μέγεθος φορέα και φορτίσεων.
 • Οποιεσδήποτε διατομές – βιβλιοθήκη τυποποιημένων μεταλλικών προφίλ.
 • Ελαστικές εδράσεις – κινηματικές εξαρτήσεις.
 • Γραφική εισαγωγή δεδομένων.
 • Στατική και δυναμική ανάλυση.
 • Μη γραμμική ανάλυση ως προς το υλικό, 2ης και 3ης τάξης ανάλυση.
 • Υπολογισμός μη γραμμικών ακαμψιών στις σύμμικτες διατομές.
 • Αλληλεπίδραση αξονικών δυνάμεων με τέμνουσες δυνάμεις.
 • Έλεγχοι μελών και διατομών κατά DIN 18800 και EC3.
 • Συνδεσμολογία κόμβων κατά DIN 18800 και EC3.   (Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα STeelCON )
 • Εύρεση και έλεγχος μέγιστων παραμορφώσεων.
 • Έλεγχος τάσεων στον χάλυβα οπλισμού.
 • Έλεγχος εύρους ρωγμής με βάση τους ευρωκώδικες και γερμανικούς κανονισμούς.
 • Αυτόματη παραλαβή δεδομένων από την ανάλυση για την σχεδίαση και αντίστροφα.