Κτηριακό μοντέλο με πεπερασμένα στοιχεία

Κτιριακά Έργα – Γενικοί Φορείς

  • Φορείς από ραβδωτά, επιφανειακά και χωρικά πεπερασμένα στοιχεία στις τρεις διαστάσεις.
  • Απεριόριστο μέγεθος φορέα και φορτίσεων.
  • Σκυρόδεμα, χάλυβας, ξύλο, τοιχοποιία, πέτρα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.
  • Αυτόματη παραγωγή διατομών και κατανομή οπλισμών κτιριακών έργων.
  • Ειδικό επιφανειακό πεπερασμένο στοιχείο με στρώσεις από διαφορετικά μη γραμμικά υλικά.
  • Ελαστικές εδράσεις – κινηματικές εξαρτήσεις.
  • Γραφική εισαγωγή δεδομένων.
  • Μη γραμμική ανάλυση ως προς το υλικό και τη γεωμετρία.
  • Στατική και δυναμική ανάλυση.
  • Έλεγχοι και διαστασιολόγηση σύμφωνα με DIN, EC, ΕΚΩΣ/ΕΑΚ.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο