Υπολογιστική Ρευστομηχανική στον τομέα των κατασκευών

Επίλυση μη μόνιμων, τριδιάστατων, τυρβωδών πεδίων ροής σε χωρία με σταθερά ή κινούμενα όρια.

Μοντέλα τύρβης:> k-ε, k-ω standard, k-ω SST, LES, SA, SA DES

Προσομοίωση Συμβάντων Πυρκαγιάς

Υπολογισμός θερμικών φορτίων και διαστασιολόγηση κατασκευών.

Προσομοίωση εξαερισμού και συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Παραδείγματα εφαρμογών αφορούν συμβάντα πυρκαγιάς σε σήραγγες και κτίρια.

Υπολογισμός μικροκλίματος στο εσωτερικό κτιρίων

Υπολογισμός μικροκλίματος στο εσωτερικό κτιρίων ανεξάρτητα ή σε σύζευξη με τον περιβάλλοντα χώρο.

Προσομοίωση φυσικού εξαερισμού, έλεγχος επάρκειας εξοπλισμού HVAC, υπολογισμός παραμέτρων θερμικής άνεσης.

Εξωτερική αεροδυναμική σε αστικό περιβάλλον, ροή ανέμου και πίεση
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο
Commercial and Research Projects
CFD Velocities
CFD Simulations

Fire, smoke and Hazardous Gas Dispersion simulation model based on CFD techniques

Τριδιάστατο πλέγμα για μελέτη κλιματισμού
CFD Case Studies

Air Conditioning Study with Long-Range Nozzles in the Depatrure Hall of a new Airport Terminal Building

Tunnel Fire Test Case
CFD Case Studies

Tunnel Fire Test Case

Μοντέλο νυχτερινού κέντρου για διερεύνηση συμβάντος πυρκαγιάς
CFD Case Studies

Station nightclub structural fire incident

Γραμμές ροής αέρα σε αστικό πεδίο με ψηλά κτήρια
CFD Case Studies

CFD for Urban Design

Θερμικό πεδίο αγοράς Μοδιάνο
CFD Case Studies

Natural Ventilation Efficacy Study for a Refurbished public Market

Scroll to Top