Μοντέλο ΒΙΜ γέφυρας

Τα λογισμικά FIT και  Bridge + Infrastructure Modeler είναι επεκτάσεις για το Autodesk® Revit® για τη μοντελοποίηση  παραμετρικών δομών γεφυρών και σηράγγων σε 3D. Ειδικά στις πρώιμες φάσεις του σχεδιασμού, οι μηχανικοί επωφελούνται από τις ολοκληρωμένες λειτουργίες για τον πλήρη και αποδοτικό σχεδιασμό στον τομέα της κατασκευής γεφυρών και σηράγγων. Η εξελιγμένη παραμετρική τεχνολογία σε συνδυασμό με την προσαρμοστικότητα στα εθνικά και εταιρικά πρότυπα και τις ευέλικτες μορφές ανταλλαγής κάνουν τα προγράμματα ιδανικές λύσεις για ασφαλή, γρήγορο και ανοιχτό σχεδιασμό και μοντελοποίηση γεφυρών και σηράγγων στο Revit®.

  • Με την εξελιγμένη παραμετρική τεχνολογία, λαμβάνετε αξιόπιστα και συνεπή δεδομένα για ασφαλή σχεδίαση καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας του έργου, ακόμη και σε περίπτωση αλλαγών.
  • Η παραμετρική επιλογή εισόδου του SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler επιτρέπει παραλλαγές των μελετών, οι οποίες επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία σχεδίασης γεφυρών και σηράγγων.
  • Τα προηγμένα πρωτόκολλα ανταλλαγής σας επιτρέπουν να εργάζεστε με εξωτερικά δεδομένα μεταφέροντάς τα απευθείας στο λογισμικό υπολογισμού. Παραμένετε ευέλικτοι και συμβατοί με το BIM στον συνολικό σχεδιασμό του έργου σας.