Εργαζόμαστε σήμερα για αυτά που θα χρειαστείτε αύριο

Η σειρά προγραμμάτων SOFiSTiK είναι μία από τις δημοφιλέστερες στην Ευρώπη, της γερμανικής εταιρείας SOFiSTiK AG και στηρίζεται στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Παράλληλα, στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί λογισμικό για την εφαρμογή ελληνικών κανονισμών και ευρωκωδίκων σε έργα ωπλισμένου σκυροδέματος και κατασκευαστικού χάλυβα.

 

Γενικά, τα προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης, διαστασιολόγησης και σχεδίασης έργων πολιτικού μηχανικού σε τομείς όπως: κτιριακά, γεφυροποιία, θεμελιώσεις, γεωτεχνικά, σήραγγες, μεταλλικές κατασκευές και βιομηχανικές κατασκευές.

Scroll to Top