Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 56 – 10433 – Αθήνα
Τηλ.: 210 8220607 και 210 8256430
e-mail: info@sofistik.gr