Στατικό μοντέλο γέφυρας με πεπερασμένα στοιχεία

Γεφυροποιία

  • Φορείς από ραβδωτά και επιφανειακά στοιχεία στο χώρο.
  • Απεριόριστο μέγεθος φορέα και φορτίσεων.
  • Εσωτερική και εξωτερική προένταση στο χώρο.
  • Κιβωτοειδείς ή ολόσωμες διατομές.
  • Φάσεις κατασκευής – ανακατανομή τάσεων από προϋπάρχουσες εντατικές καταστάσεις – μερικοί ερπυσμοί – μελέτη ανυψώσεων.
  • Θεωρία 2ης, 3ης τάξης.
  • Μη γραμμική ανάλυση ως προς το υλικό και την γεωμετρία.
  • Γραμμική ή μη γραμμική δυναμική ανάλυση.
  • Σύμμικτη κατασκευή.
  • Όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι τάσεων και διαστασιολόγηση σύμφωνα με DIN, EC, ΕΑΚ.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο